משימה 4:

 

בדקו מהן הבעיות בתפריט של הילדים בימינו?

מה חשוב שיהיה בתפריט ילדים?

מה עדיף שלא יהיה?

מהן ההשלכות הבריאותיות של תזונת ילדים בימינו.

 

התבססו על סקרים או מחקרים חדשים שעוסקים בהשלכות הבריאותיות של תזונה ואורח חיים של ילדים בימינו.