משימה 3:

כל קבוצה תכתוב שאלות על התפריט הים תיכוני

ועל הבעיות המרכזיות בתזונת ילדים.

חידון עם נקודות.

100 נקודות שאלה קלה, 500 נקודות שאלות קשות!